کارگاه مسأله شناسی و مسأله یابی در حوزه قرآن و حدیث برای مشاهده روی عنوان کلیک کنید

کارگاه مسأله شناسی و مسأله یابی در حوزه قرآن و حدیث

ویژه دانشجویان دکتری

محورهای کارگاه

ارائه کنندگان

زمان

آشنایی با پژوهش معناشناختی در حوزه قرآن کریم

دکتر هادی رهنما

چهارشنبه 19/02/97   ساعت 9 صبح   الی 13

روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع " روزه و ماه رمضان"

دکتر محمدعلی لسانی

استاد اکبر سعیدی

پنج شنبه 20/02/ 97   ساعت 9 صبح   الی 13

تذکر مهم:

حضور در این کارگاه برای انتخاب موضوع رساله دکتری الزامی است. لطفا تا روز دوشنبه مورخ 17/02/97 از طریق تماس با تحصیلات تکمیلی اعلام حضور نمایید. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر