اعلام زمان برگزاری آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در سال 97 قابل توجه دانشجویان دکتری : دانشجویان می توانند پس از آزمون زبان و کسب نمره قبولی امکان شرکت در آزمون جامع را داشته باشند. زمان برگزاری آزمون های زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در سال 97 به شرح ذیل می باشد:


ردیف نوبت برگزاری تاریخ آزمون
1 دوره بیست و سوم دوشنبه 17/02/1397
2 دوره بیست و چهارم چهارشنبه 13/04/1397
3 دوره بیست و پنجم دوشنبه 29/05/1397
4 دوره بیست و ششم دوشنبه 19/06/1397
5 دوره بیست و هفتم دوشنبه 14/08/1397
6 دوره بیست و هشتم چهارشنبه 03/11/1397
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر