تعطیلات دانشگاه 23 تیر الی 13 مرداد دانشگاه از تاریخ شنبه 23 تیرماه لغایت 13 مرداد ماه تعطیل خواهد بود . دانشجویان محترم می توانند برای انجام کارهای اداری خود بعد از تاریخ های مذکور به دانشگاه مراجعه نمایند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر