دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
چهارشنبه 5 مهر 1396

آموزش

نام

سمت

تلفن

آبانی ابوالفضل

کارشناس رشته های علوم اجتماعی ، ریاضی ، مترجمی زبان ، فیزیک ، اقتصاد، روابط عمومی

031-54752672

اقبالیان معصومه

مسئول سیستم گلستان

031-54752456

باغبانی علی

مسئول اداره آموزش

031-54752658

بوطه کن ابوذر

کارشناس رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی، الهیات ، مهندسی منابع طبیعی ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

031-54752685

زهرایی سید سعید

مسئول دانش آموختگان

031-54752704

جندقیان ابوالفضل

مسئول برنامه ریزی و هماهنگی کلاس ها

031-54752675

خدمتی علی اصغر

کارشناس رشته های مدیریت صنعتی ، علوم ورزشی و تربیت بدنی ، علوم تربیتی

031-54752619

موری زهره

تحصیلات تکمیلی

031-54752659

شقایقی مصطفی

کارشناس رشته های ادبیات فارسی ، جغرافیا ، حقوق ، حسابداری

031-54752619

عباسیان مریم

کارشناس دانش آموختگان

031-54752704

عظیم زاده فهیمه

کارشناس دانش آموختگان

031-54752704

عبداله زاده نرجس

تحصیلات تکمیلی

031-54752659

 

 

حوزه ریاست

نام

نقش

تلفن

آذرنگ مهدی

مسئول شبکه و رایانه مرکز

031-54752697

استادیان میثم

مسئول امور فرهنگی ، روابط عمومی ، حراست

031-54752668

حاجی حسینی حسن

مسئول تربیت بدنی ، کارپرداز و راننده

031-54752667

حسن بیکی مهدی

مسئول تاسیسات

031-54752651

شعیبی علی

مسئول دفتر رئیس و امور دانشجویی

031-54752657

صلواتی شاهپور

معاون مرکز

031-54752660

طاهری علی محمد

مسئول دبیرخانه

031-54752694

بابایی حسین

مسئول کتابخانه

031-54752652

مسعود شفیعی پور

دفتر نشریه پژوهشی

031-54752661

مالی اداری

نام

نقش

تلفن

اسماعیلیان زهرا

مدیر مالی

031-54752662

انتهایی عباس

مسئول امور اداری

031-54752667

شعبانی رضوان

کارشناس مالی

031-54752662

 

 
امتیاز دهی