دانشجویانی که متقاضی دریافت وام از بنیاد علوی می باشند هرچه سریعتر بایستی با مراجعه به مسئول امور دانشجویی (آقای شعیبی) از مدارک مورد نیاز اطلاع یافته و با تهیه مدارک نسبت به اخذ وام اقدام نمایند. باتوجه به محدودیت سهمیه وام به کسانی تعلق خواهد گرفت که زودتر مدارک مورد نیاز را تهیه نمایند. برای مشاهده فرم ها روی عنوان کلیک کنید میزان وام برای دانشجویان مجرد 6/000/000 ریال و دانشجویان متاهل 8/000/000 ریال می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر