آزمون جامع دانشجویان دکتری علوم قرآن و حدیث مرکز درروز چهارشنبه مورخ 30 /08/97 ساعت 08:30 برگزار خواهد شد. همچنین دانشجویان علاوه بر آزمون کتبی موظف به شرکت در یک آزمون شفاهی می باشند که تاریخ آن متعاقباً اعلام می گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر