جلسه دفاعیه نخستین پایان نامه دوره دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث در دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل ، جلسه دفاعیه خانم رقیه بیرامی دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث اولین دانش آموخته این رشته با عنوان " بررسی و نقد روش فهم قرآن آمنه ودود " با حضور هیات داوران در سالن اجتماعات مرکز آران و بیدگل برگزار گردید .
استاد راهنمای این پایان نامه دکتر محمدحسن صانعی پور دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و استادان مشاور آن دکتر محمود کریمی بنادکوکی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و خانم دکتر لیلاسادات مروجی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بود .
داوران این جلسه دفاعیه آقایان دکتر رحمت اله عبداله زاده استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ، دکتر محسن قاسم پور دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و دکتر محمد ناصحی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان بودند.
دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل از معدود مراکز پیام نور استان اصفهان است که از سال 93 تاکنون دارای مقطع دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث می باشد و در حال حاضر 21 نفر در این مقطع مشغول به تحصیل می باشند.
خانم رقیه بیرامی دانشجوی ورودی سال 93 نخستین دانشجویی است که توانسته است در مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث در دانشگاه پیام نور آران و بیدگل دانش آموخته شود .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر