قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون دوره دکتری سال 98 قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون دوره دکتری سال 98 نظر به اینکه احتمال جابجایی در زمان و مکان برگزاری جلسات مصاحبه رشته محل های دانشگاه پیام نور وجود خواهد داشت لذا به اطلاع کلیه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون دوره دکتری سال 98 می رساند تاریخ و محل دقیق برگزاری جلسات فوق از طریق پورتال اصلی دانشگاه پیام نور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی : www.pnu.ac.ir مراجعه فرمائید .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر