1398/7/16 سه‌شنبه

وام علوی
 
دانشجویانی که خواهان استفاده از وام بنیاد علوی می باشند با در دست داتشن مدارک ذیل هرچه سریعتر به امور دانشجویی (آقای شعیبی) مراجعه نمایند :
- گواهی کسر حقوق (کارمند رسمی ، پیمانی ، قراردادی دولت) طبق فرمت بنیاد علوی
-
تکمیل فرم وام
-
کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن
-
کپی کارت ملی و کارت دانشجویی دانشجو
-
کپی صفحه اول شناسنامه برای مجردها و کپی صفحه اول و دوم و سوم شناسنامه برای متاهلین
-
کپی سند ازدواج برای متاهلین
-
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه همسر

ضمناً دانشجویانی که قبلا از وام علوی استفاده کرده اند برای تعیین تکلیف به آقای شعیبی مراجعه نمایند .

باتوجه به محدودیت بودجه وام علوی ، کسانی که زودتر مدارک خود را تحویل دهند در اولویت خواهند بود
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر