آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 01 /1397/01 تا 1398/09/30 مي باشد.

- ملاک شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی، دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در زمان عقد می باشد.

- در مواردي كه هر دو زوج دانشجو هستند ، فقط يكي از آنها به عنوان داوطلب اصلي ثبت نام نمايد.

- دانشجويان تا يك هفته  پس از ثبت نام ، مدارك لازم را جهت تائيد به دفتر امور فرهنگی دانشگاه تحویل دهند .

- ويرايش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب و صرفاً قبل از تائيد ثبت نام مقدور مي باشد.

- مهلت ثبت نام تا 30 آذر ماه 1398 مي باشد.

جهت ثبت نام به سایت  ezdevaj.nahad.ir  مراجعه نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر