به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند آن دسته از دانشجویانی که متقاضی اخذ وام شهریه برای نیمسال آینده ( نیمسال اول 98 - 97) می باشند برای ارائه درخواست وام خود بایستی حداکثر تا تاریخ 6 شهریور به سایت صندوق رفاه دانشجویی به آدرس bp.swf.ir مراجعه نموده و درخواست وام خود را ثبت نمایند. دانشجویان پس از ارائه درخواست در سایت صندوق رفاه و پس از انتخاب واحد بایستی جهت تکمیل فرم و تهیه مدارک به مسئول امور دانشجویی (آقای شعیبی) مراجعه نمایند. شایان ذکر است که وام به افرادی تعلق خواهد گرفت که در سایت درخواست داده باشند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر